Organizatori: Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar būvindustrijas nevalstiskajām organizācijām.

Kopš darbības atjaunošanas 1989. gadā Latvijas Būvinženieru savienība allaž ir bijusi visu nozares nozīmīgāko notikumu epicentrā. Tādējādi LBS ir uzkrāta ievērojama pieredze dažādu starptautisku un vietējas nozīmes pasākumu organizēšanā Latvijā. LBS aktīvi atbalsta un piedalās visu būvniecības profesionālo semināru, konkursu un konferenču rīkošanā. Ar LBS profesionāļu praktisko atbalstu notiek visi būvnozares konkursi, LBS biedri vairākumā ir pārstāvēti profesionālo konkursu žūrijās.

Organizatorus pārstāv:

Projekta vadītāja – Mārīte Šperberga, LBS valdes locekle, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore (kopš 2006. gada), žurnāla „Kapitāls” redaktore (1988. - 2000.) un galvenā redaktore (2000. - 2004.), balvas uzņēmējiem „Kapitāla gada cilvēks” konkursa organizētāja, konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas priekšsēdētāja, mazo un vidējo uzņēmēju biedrības „Līdere” dibinātāja un valdes priekšsēdētājas vietniece kopš 2003. gada (mentore septiņās mentoringa programmās, pieredzes pārņemšanas izbraukumu semināru, konferenču un pasākumu organizētāja Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem).