Latvijā par tradīciju kļuvusi būvniecības nozares profesionāļu un ilggadējo speciālistu godināšana. Šie cilvēki pierādījuši un apliecinājuši sevi ar neatlaidīgu darbu, pārliecinošām prasmēm, profesionalitāti un kvalitatīvu darba rezultātu. Steidzīgajā ikdienā, kad bieži aizmirstam pateikties par labi izdarītu darbu, ir būtiski sanākt kopā un atskatīties uz paveikto, lai novērtētu katra nozares darbinieka sniegumu un ieguldījumu uzņēmumā un nozarē kopumā. 

Būvindustrijas lielās balvas laureāti simboliski saņem Pamatakmeni – laukakmeni, kas izaudzis no smilšu grauda, sasmēlies uguns, ūdens, siltuma un saules enerģiju un glabā sevī vērtīgu informāciju. Balvas ieguvēji ir šādi būvniecības nozares pamatakmeņi, kuri to notur, palīdz attīstīties un sekmē nozares konkurētspēju.

Latvijas būvindustrijai ir būtiska nozīme valsts sociāli ekonomiskajā attīstībā, tā ietekmē indivīda un visas sabiedrības dzīvi, tā rada materiāli tehnisko bāzi citām tautsaimniecības nozarēm un uzskatāmi raksturo valsts ekonomisko attīstību. 

Savā un Ekonomikas ministrijas vārdā novēlu balvai pieteiktajiem un balvas ieguvējiem kļūt par iedvesmas avotu līdzcilvēkiem un vairot ap sevi tādus pašus nozares profesionāļus – pamatakmeņus, kas kopā pāraugs stabilā klintī, radot kvalitatīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus projektus!

 

Arvils Ašeradens