Žurnāls „Būvinženieris” un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar citām būvindustrijas sabiedriskajām organizācijām turpina vērienīgo Latvijas mēroga projektu - „Būvindustrijas lielā balva”. Balva arī šogad tiek izsludināta divās kategorijās: “Mūža ieguldījums būvindustrijā” un “Gada inženieris/arhitekts”, kuras ietvaros pretendenti tiks novērtēti savā – profesionālajā vidē.

Balvas patrons  visus  šo gadus ir Latvijas valsts prezidents.

Misija

Veicināt būvniecības nozares pārstāvju profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti, sumināt un izteikt atzinību labākajiem, motivēt viņus strādāt savā valstī - Latvijā, kā arī pateikties par izcilu inženiera darbu mūža garumā, sniegto atbalstu jaunās paaudzes izaugsmē u.c. Balvas ietvaros mēs uzrunājam VISUS Latvijā un ārvalstīs strādājošus inženierus un projektētājus, kas pārstāv būvniecību un ar to saistītās industrijas visplašākajā profesionālajā spektrā.

Pieredze

Nu jau 19 gadus Latvijas Būvinženieru savienība rīko ikgadēju balvas pasniegšanu saviem biedriem, kuras ietvaros tiek godināti nopelniem bagāti inženieri, noteikti veiksmīgākie projekti, zinātniskie darbi u.c. Izvērtējot LBS un citu nozares sabiedrisko organizāciju pieredzi, nākts pie secinājuma, ka valstij nepieciešama Vislatvijas inženieru Lielā balva un izcilāko inženieru un arhitektu darba novērtējums valstiskā mērogā. Ikdienā praktizējoši inženieri dziļi izjūt, cik būtiski ir novērtēt savu un kolēģu profesionālo veikumu. Lielākā būvnieku sabiedriskā organizācija uzņēmās iniciatīvu virzīt šo valstiski nozīmīgo projektu. 2013. gads apliecināja, ka „Būvindustrijas gada balva”, ko tagad nodēvējam par „Būvindustrijas lielo balvu”, bija patiesi nozīmīgs notikums visiem Latvijas būvindustrijas dalībniekiem.

Būvindustrijas ļaudis atzīst, ka nav lielāka gandarījuma, kā būt atzītiem savas nozares profesionāļu vidū un tikt suminātiem savā valstī, kur nozares apbalvojumus pasniedz augstas valsts amatpersonas.

Inženieris un arhitekts ir radošākā profesija pasaulē, kas allaž virzījusi progresu un vērusi jaunas lappuses cilvēces attīstībā. Dažādos laikmetos inženieri un arhitekti, pateicoties darbam sabiedrības labā, ir bijuši atzīti un cienījami ļaudis. Diemžēl pēdējos gados neesam pratuši noturēt inženiera un arhitekta profesijas vērtību Latvijā. Uzskatām, ka pienācis laiks šo situāciju mainīt. Mācīsimies novērtēt un atzīt inženieru un arhitektu godpilno profesiju!

Norises laiks: ik gadu no maija līdz septembrim.

Balvas: 6 balvas kategorijā „Mūža ieguldījums” (ietver 6 nominācijas), 6 balvas kategorijā „Gada inženieris/arhitekts” (ietver 6 nominācijas).

Sponsoru atbalsts: balvas – mākslinieka veidota skulptūra “Pamatakmens”, diploms - apliecinājums par laureāta titulu, ceļojums - Eiropas labāko būvobjektu apskate.

Atbalstošie mediji

LBS žurnāls „Būvinženieris”, kas no būvorganizācijas izdevuma izaudzis līdz nozares lasītākajam žurnālam ar 1300 profesionāļu lielu auditoriju. Žurnālam ”Būvinženieris” ir noslēgti sadarbības līgumi ar profesionālajiem nozares medijiem: www.abc.lvwww.buvlaukums.lvwww.building.lv, www.buvbaze.lv un nozare.lv, kas nodrošina “Būvindustrijas lielās balvas” un ar to saistīto pasākumu atspoguļošanu; LBS tīmekļa vietne www.buvinzenierusavieniba.lv, (mēnesī virs 43000 apmeklētāju) un tīmekļa vietne www.facebook.com/BuvinzenierisLBS (mēnesī virs 18000 apmeklētāju), www.buvindustrijaslielabalva.lv (“Būvindustrijas lielās balvas” norises laikā ap 50000 apmeklētāju); Balvas atbalstītāju un sadarbības partneru tīmekļa vietnes; Visu būvindustrijas sabiedrisko organizāciju tīmekļa vietnes; Pašvaldību, ministriju un dažādu nevalstisko organizāciju – Būvindustrijas lielās balvas draudzīgo institūciju tīmekļa vietnes.

Norise

Balvas piešķiršana notiek saskaņā ar rīkotāju izstrādāto nolikumu, ko izskatījuši un apstiprinājuši vērtētāji un LBS valde.

Balvas būtiskākie kritēriji

Vērtētāju darbā aicināti visu būvindustrijas sabiedrisko organizāciju pārstāvji, tehnisko augstskolu mācībspēki, sabiedriski aktīvi cilvēki, investori, pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, valsts institūciju pārstāvji u.c. Vērtētāju sastāvu skatīt šeit.

Pretendentu vērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā vērtētāji veic labāko atlasi pēc iesniegtajiem dokumentiem (motivācijas vēstulēm). Otrās kārtas ietvaros tā iepazīstas ar pretendentiem uz laureātu titulu sarunās, iegūstot papildu informāciju, un tiekas ar viņiem klātienē.
Pretendentus balvai var izvirzīt ikviens – kolēģi, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, darba devēji, projektu pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju sabiedrisko organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki vai pats pretendents. Izvirzīt pretendentu var viena vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas vai institūciju pārstāvji.

"Būvindustrijas lielā balva" ir valstī augstākais apbalvojums nozarē.